Anna Marie F. Fruelda

ANNA MARIE FRUELDA

“We don’t just examine, We care”, linyang nagmula sa promotional jingle ng Pioneer Laboratory ang tumawag ng aking pansin habang ako ay nakikinig ng radyo at nagpapalipas na naman ng panibagong araw na walang ginagawa, nagmumuni-muni at nakatambay lang sa bahay. Naitanong ko, magkakaroon kaya ng kaugnayan sa akin ang mga salitang ito?

Dos mil doce, buwan ng Nobyembre ng mapagpasyahan kong itigil na ang buhay hayahay, petiks at tambay. Nagpunta ako sa ciudad ng Laguna upang maghanap ng mapapasukang trabaho. Ilang araw din ang aking ginugol sa paghahanap ng trabahong akma para sa akin. Pudpud na ang swelas ng aking sapatos, maging bulsa ko’y butas na din nang sa wakas ang swerte ay kumatok sa akin. Matapos kong mapagtagumpayan ang pagsusulit at pagsisiyasat, ako ay binigyan ng kapirasong papel. Sa papel na yaon ay nakasulat ang pangalan ng lugar kung saan ako maaaring magkaroon ng eksaminasyong medikal. Sa papel na ring yaon nakasulat ang petsa kung kailan isusumite ang resulta ng naturang eksaminasyon kalakip ng iba pang kailangan (NBI Clearance, TOR , SSS E 1, MDR atbp.). Sa makatuwid, mayroon lamang akong tatlong araw upang makuha ang lahat ng nabanggit.

Nangamba ako sapagkat limitado na ang aking oras pati na rin ang pinansyal. Nagtungo ako sa nasabing lugar at doon ay napagtanto ko kung gaano kahirap ang makisabay sa hanay ng mga nagpapasuri. Napag-alaman ko pa na magka-iba ang lugar ng Drug Test at Physical Exam. Ilang oras na akong naghihintay, ngunit wala pa rin sa kanila ang nagtatangakang mag-asikaso ng aking papel. Magulo ang sistema ng pakakasunod sunod, ang mga pila ay nasisingitan at hinahayaang nakasalampak at walang anumang upuan ang mga naghihintay, marumi ang paligid at masusungit ang kanilang mga empleyado. Sa mga oras na ‘yon, nausal ko sa sarili na sana makatagpo ako ng serbisyong may malasakit ng sa ganoon ay umabot ako sa palugit na oras. Noon ko naalala ang linyang “We don’t just examine, we care”. Hindi na ako nag-atubiling lisanin ang naturang laboratoryo at ako ay nagmadaling umalis upang bumalik sa aking tirahan sa Batangas at upang magsadya na rin sa PIONEER Laboratory.

Sa bungad pa lamang ay sumasalubong ang magagandang ngiti ng mga empleyadong nakatalaga sa tanggapan na maagap na gumagabay sa sinumang dumarating. Sa umpisa pa lamang ay palagay na ang aking loob na matatapos ko sa maikling oras ang aking sadya. Mapapansin mo ang malinis na kapaligiran na may tamang bentilasyon, ang mga paalala at panuntunan ay patuloy na mapakikinggan, sa dingding ay maayos na nakapaskil ang mga prosesong gagawin, mga serbisyong ibinibigay, promo packages at mga makabangong pasilidad na naglalahad sa kaibahan ng Pioneer Laboratory. Gumagamit sila ng makabagong sistema ng pagtatala at paglilipat ng mga impormasyon ng kanilang kliyente patungo sa ibat-ibang departamento ng laboratoryo. Ang mga alintuntunin sa tamang pagsusuri ay malinaw na ibinabahagi. Ang labis ko pang ikinatuwa ay ang pagkakaroon ng numerong sunod-sunod ayon sa oras ng konsultasyon kung saan hindi ka mangangamba na ‘di matatawag at malalampasan ang iyong pangalan. Bukod pa rito, sila ay nagbibigay ng lugar at oras kung kailan tiyak na makukuha ang mga resulta ng pagsusuri, mga pagsusuring tiyak, malinaw at nilagdaan ng mga doktor at espesyalistang may kredibilidad sa kanilang mga larangan. Dagdag pa rito ay ang angkop na halagang ipinapataw sa bawat serbisyo at eksaminasyon na may mataas na kalidad at antas ng accreditation. Sa ganoong sistema, namanipula ko ang aking oras at pera ng tama hanggang sa makompleto ko lahat ng aking kailangan. Mula sa pasilidad, serbisyo, kalidad, halaga at empleyado ay hindi ko maitatanggi na ang Pioneer Laboratory ay angat sa nakararami.